هر عنصری که در این هستی وجود دارد، دارای یک وظیفه و ظاهر از پیش تعیین شده است.
از کوچک ترین عناصر طبیعت تا بیکران ترین کهشکان ها، هر کدام یک تعریف مجزّا و مشخصی دارند و همگی ساخته دست یک هنرمند عاقل و توان مند هستند.
اما مسئله ای که این مخلوقات را از یکدیگر جدا می کند، وابسته به دو عامل مهم و شاخص است:
“یکم هدف از خلقت و چرایی وجود هر مخلوق” و دوم ویژگی های ساختاری و ظاهری آن موجود” .زندگی و موجودیت هر عنصری در این جهان به این دو عامل وابسته است و ممکن نیست که عناصری داری یکی از این دو شاخصه باشند.

در مرحله  بعد از شناخت هر مخلوق، به یک معیار مهم بر می خوریم و آن عبارت است از :درجه اهمیت و اولویت هر عصنری نسبت به این هستی یا محیط اطراف خود.
خورشید و آب در عین تضاد ساختاری و شکلی دارای یک هدف مشخص هستند.زندگی و حیات همه موجودات این کره خاکی به این دو وابسته است و در صورت نبود هر کدام جریان زیستن به خطر می افتد.

وظیفه دیزاین نیز  خلق آثار و عناصریست که در آن ها “هدف و ساختار خاص” دو اصل مهم هستند.
حال شما قضاوت کنید.
آیا دیزاین یک مسئله شخصی و سلیقه ایست یا تخصصی و تحقیق محور؟!

امیرحسین خرم دل | 12 دی ماه سال 1398

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of