« آکادمی نسیم سلامت »

طراحی لوگوی تصویری

کینگ ماشین یک واحد تولیدی در زمینه محصولات صنعتی مرتبط با آب می باشد و قصد دارد با تولیدات هوشمند, سبک زندگی راحت تری را برای مخاطبان خود فراهم سازد.
برای طراحی لوگوی این واحد صنعتی با توجه به سه مشخصه ی «محصولات هوشمند» و مرتبط با «آب» و نام برند«کینگ» از نهنگ قاتل استفاده شده است. این حیوان یکی از باهوش ترین موجودات آبزی به حساب می آید که با توجه به جثه و خوی رفتاری خود به نوعی پادشاه آب ها و اقیانوس است. برای طراحی لوگوی این برند علاوه بر نهنگ قاتل از نقطه خط های مرتبط با تکنولوژی و اشکال بورد ها نیز استفاده شده است.