« هویت بصری »

آکام چگونه خلق شد؟


هویت بصری استودیوی تبلیغاتی آکام با توجه به استراتژی خود طراحی شده است.
ایده لوگوی تصویری و لوگوتایپ،رنگ سازمانی و سایر اقلام هویت بصری با شاخصه ها و اهداف آکام اندازه گیری و خلق شده است.
در طراحی لوگو تصویری از نماد حرف «A»، کوه ( سرزمین های بلند ) و فِلش رو به بالا ( پیشرفت و رسیدن به اهداف مهم ) استفاده شده است. همچنین با اتکا به استراتژی برند آکام که بر پایه ی پیشرفت، خلاقیت، اثر گذاری و شادابی است، از دو رنگ سبزآبی و بنفش به عنوان رنگ های اصلی و از طیف رنگ خاکستری به عنوان رنگ ثانویه استفاده می شود. فضاپیما نیز به عنوان سفیر برند آکام همراه با دود حاصل از پرتابش نیز به عنوان بافت استفاده شده است.